Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Forhandlerens behandling af personoplysninger. 

Hos  O.H. Automobiler A/S, Østergade 57-59 og 62-66, 6230 Rødekro (”Forhandleren”) overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger fx i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker, at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

Formål og typer af oplysninger

Forhandleren behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 • – Køb/salg af biler og leasing af biler
 • – Servicering og værkstedsydelser
 • – Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring
 • – Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

 

Forhandleren indsamler oplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, cpr-registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

 • – Navn på ejer eller bruger af bilen
 • – E-mailadresse og telefonnummer
 • – Oplysninger om købshistorik hos Forhandleren
 • – Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • – Informationer fra bilens IT/styreboks i forbindelse med test/fejlfinding smat igennem connected Cars o.lign.
 • – Informationer fra salg og servicering af bilen.
 • – Informationer om forsikring af bilen, herunder i tilfælde af evt trafikskade m.m.
 • – Informationer om finansiering af bilen.
 • – Informationer fra førsalgs aktiviteter.
 • – Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

 

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Dine oplysninger anvendes IKKE til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Juridisk grundlag for behandlingen

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • – Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Da- tabeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • – Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
 • – Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt, trækkes tilbage.
 • – Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • – Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • – Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 

Kilder

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Forhandleren samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Forhandleren indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Forhandleren ikke følge op på din evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Forhandleren at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Forhandleren overfører personoplysninger til sine databehandere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne. Pt. er det:

IT-leverandøren:

CDK Global samt   fabrikssystemer som Auto-Core m.m.

DMS-System:

DraCar / AutoCore

Suzuki Danmark

https://www.suzuki.dk/om/juridisk/privatlivspolitik

Suzuki Motor Corporation

Registrerer stelnumre i forbindelse med produktionen af Suzuki biler samt bilernes indregistrering i Danmark. Vi videregiver ikke persondata til Suzuki Motor Corporation om ejerforholdet af bilen. Se Suzuki Motor Corportation global privacy policy her.

https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html

 

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Forhandleren overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Forhandleren videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Forhandleren oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer Forhandleren dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Forhandleren på:

Navn på forhandler:

O.H. Automobiler A/S

Adresse:

Østergade 57-59 og 62-66

E-mail:

samtykke@oh-automobiler.dk

Telefon nr.:

74661405

Åbningstider

Julen 2023

Vi sender vores bedste jule- og nytårshilsener til alle vores kunder!

Salgsafdelingen, lageret og værkstedet vil være lukket fra d. 23. til d. 26. december samt fra d. 30. december til d. 2. januar.

I perioden fra d. 27. til d. 29. december vil vores åbningstider være normale.

Vores skadecenter holder juleferie fra 23. december til 2 januar.